Andy Warhol- Dollar Sign (1981)

 

شرایط عمومی اعطای وام پایا از صندوق پایای انجمن هنرمندان نقاش ایران

 

۱- کلیه متقاضیان وام پایا باید از طریق فرم آنلاین زیر تقاضای خود را ثبت کنند.

 

۲- درخواست متقاضیان توسط هیئت مدیرهٔ انجمن بررسی و نتیجه از طریق تماس تلفنی اعلام خواهد شد.

 

۳- اطلاعات دریافتی محرمانه تلقی شده و نزد هیئت مدیره محفوظ باقی خواهد ماند.

 

۴- معیارهای پذیرش تقاضا شامل موارد زیر است:

 

الف-عضویت در انجمن هنرمندان نقاش ایران

ب- فعالیت در کارگروه‌ها و حضور فعال در انجمن

پ- سن متقاضی: افراد مسن در اولویت قرار دارند.

ت- وضعیت تأهل: افراد متأهل در اولویت قرار دارند.

ث- تعداد فرزندان

ج- شناخت عام

چ- توضیحات هنرمند دربارهٔ شرایط خود

 

۵- ارائه مدارک ذیل الزامی است:

 

الف- اصل و کپی صفحات اول و دوم (در شناسنامه‌های جدید صفحه سوم هم لازم است)

ب- اصل و کپی کارت ملی (کپی پشت و روی کارت)

پ- سفته به میزان مبلغ وام دریافتی

اصل کارت ملی و شناسنامه در هنگام دریافت وام در دفتر انجمن هنرمندان نقاش ایران مورد نیاز است.

 

۶- کلیهٔ متقاضیان باید یک نفر از اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران را به عنوان ضامن معرفی کنند.

 

۷- وام‌های صندوق پایا به طور عام وام بدون بهره هستند مگر در شرایط خاص و با تایید هیئت مدیره.

 

۸- بازپرداخت وام‌ها یک‌ساله است مگر در شرایط خاص و با تایید هیئت مدیره.

 

۹- تعداد وام‌‌های اعطایی بسته به اندوخته صندوق دارد به طوری‌که موجودی صندوق صفر نشود. تقاضاها بر اساس اولویت و بسته به افزایش موجودی صندوق در نوبت قرار می‌گیرند و در بازه‌های زمانی اعلام شده جهت اعطای وام مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرند.

 

۱۰- لطفاً توجه فرمایید که در پیشرفته‌ترین ساز و کارهای مالی مانند بانک‌ها و صندوق‌های ملی هم نمی‌توان با اطمینان از اختصاص عادلانه کمک‌ها مطمئن بود به خصوص در دو مورد «شناخت عام» و «توضیحات هنرمند دربارهٔ شرایط خود» که سنجه‌ای در دست نیست و اساس آن اعتماد است. با این همه تلاش خواهد شد تا اعطای وام شکلی عادلانه داشته باشد. بدیهی است هیچ صندوقی نمی‌تواند به تمامی تقاضا‌ها پاسخ دهد و همواره ممکن است عده‌ای از عدم اختصاص کمک دلگیر و ناامید شوند. امیدواریم با توجه به سطح درک و تعهد اجتماعی و اخلاقی اعضای خانوادهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران نسبت به انجمن و سایر اعضا شاهد چنین مواردی نباشیم.

 
 

شرایط اختصاصی وام اعطایی از محل اولین پروژهٔ پایا

در «پویش فروش کتاب به نفع هنرمندان» که اولین پروژه پایا بود تعداد ۳۲۴۵ (سه هزار و دویست و چهل و پنج جلد) کتاب اهدا شد که از این تعداد ۹۹۰ (نهصد و نود جلد) به فروش رسید. از محل فروش این تعداد کتاب مبلغ ۴۲۷۶۳۸۱۰۰ ریال (چهل و دو میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار و هشتصد و ده تومان) حاصل و به صندوق واریز شد. بعد از کسر هزینه‌ها به مبلغ ۲۸۲۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیون هشتصد و بیست هزار تومان) در مجموع مبلغ ۳۹۹۴۳۸۱۰۰ ریال (سی و نه میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و هشتصد و ده تومان) به صندوق پایا واریز شده است. از این مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (سی میلیون تومان) به صورت وام‌هایی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیون تومان) به ۱۵ نفر پرداخت خواهد شد که شرایط اختصاصی آن در زیر آمده است.

 

۱- به ۱۵ نفر هر یک معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال (دو میلیون تومان) وام اعطا خواهد شد.

 

۲- شرایط اعطای وام همان شرایط عمومی اعطای وام پایا از صندوق پایای انجمن هنرمندان نقاش ایران است.

 

۳- وام‌ها در خردادماه ۱۳۹۹ اعطا خواهد شد.

 

۴- این وام بدون بهره است.

 

۵- مدت بازپرداخت این وام یک‌ساله است و سررسید اولین قسط آن سه ماه پس از اعطای وام و به صورت زیر خواهد بود:

 

الف- مهرماه ۱۳۹۹ مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه‌ هزار تومان)

ب- از آبان‌ماه ۱۳۹۹ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ ریال (دویست و بیست هزار تومان)

پ- خردادماه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال (دویست و ده هزار تومان)