نحوه ورود به پروفايل:
در بخش كاربري ميباست كد 7 رقمي عضويت اعضا وارد گردد. اگر كد عضويت شما كمتر از 7 رقم ميباشد به طريق ذيل عمل گردد.
84798 – 8792 -   793
ما بين دو رقم اول از سمت چپ و بقيه ارقام از عدد  (0)  استفاده شود.
8400798 – 8700092- 7900003
در کادر كلمه عبور  ابتدا شماره شناسنامه و بدون هيچ فاصله اي شماره ملي تايپ گردد
به صورت ذيل عمل گردد.
شماره شناسنامه 7884
كد ملي 0072723408
كلمه عبور: 78840072723408

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور

مشاهده اخبار

عنوان خبر : انجمن ها فقط ۵ روز زمان دارند تا جواب نامه دفتر هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد را بدهند!

شرح خبر :

نامه دفتر هنرهاي تجسمي به انجمن ها براي آمادگي دفتر هنرهاي تجسمي براي برنامه ريزي مستمر دوسالانه ها


دفتر هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نامه اي به انجمن هاي تخصصي هنرهاي تجسمي براي برنامه ريزي و زمان بندي منظم و مستمر برگزاري دوسالانه ها اعلام آمادگي کرد.


به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي، در نامه اين دفتر به انجمن هاي تخصصي هنرهاي تجسمي آمده است : قريب به دو دهه از شکل گيري دوسالانه هاي تخصصي هنرهاي تجسمي مي گذرد. تجربه ارزشمندي که عليرغم فراز و فرودها و چالش ها ، همواره در صدر فهرست مطالبات و انتظارات جامعه هنري، هنرمندان و هنردوستان بوده است. از ديگر سو بر اين باوريم که همکاري و تعامل مدون مديريت هنرهاي تجسمي کشور و مجامع بويژه انجمن هاي تخصصي مقوم و پشتوانه محکم براي تحقق ، استمرار و تکامل اين رخداد به شمار مي آيند.


دفتر هنرهاي تجسمي در اين نامه ضمن اعلام آمادگي براي برنامه ريزي برگزاري منظم مستمر دوسالانه هاي تخصصي هنرهاي تجسمي پيشنهاد کرده است دوسالانه هاي نقاشي، خوشنويسي، تصويرسازي، عکس و نگارگري در سال هاي فرد و دوسالانه هاي گرافيک، مجسمه سازي، کاريکاتور و سفال و سراميک در سال هاي زوج برگزار شود.


دفتر هنرهاي تجسمي که اين نامه را براي انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران، انجمن هنرمندان نقاش ايران، انجمن خوشنويسان ايران، انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران، انجمن هنرمندان سفالگر ايران، خانه کاريکاتور ايران، انجمن نگارگري ايران، انجمن عکاسان ايران و انجمن تصويرگران ايران نوشته و از انجمن ها خواسته است پيشنهادهاي خود را براي برگزاري مستمر دوسالانه ها تا 30 مردادماه به اين دفتر ارسال کنند.

نوع خبر : اخبار هنرهاي تجسمي

مرتبط با کميته : هيات مديره


ليست كلي اخبار

نحوه ورود به پروفايل:
در بخش كاربري ميباست كد 7 رقمي عضويت اعضا وارد گردد. اگر كد عضويت شما كمتر از 7 رقم ميباشد به طريق ذيل عمل گردد.
84798 – 8792 -   793
ما بين دو رقم اول از سمت چپ و بقيه ارقام از عدد  (0)  استفاده شود.
8400798 – 8700092- 7900003
در کادر كلمه عبور  ابتدا شماره شناسنامه و بدون هيچ فاصله اي شماره ملي تايپ گردد
به صورت ذيل عمل گردد.
شماره شناسنامه 7884
كد ملي 0072723408
كلمه عبور: 78840072723408

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور