نحوه ورود به پروفايل:
در بخش كاربري ميباست كد 7 رقمي عضويت اعضا وارد گردد. اگر كد عضويت شما كمتر از 7 رقم ميباشد به طريق ذيل عمل گردد.
84798 – 8792 -   793
ما بين دو رقم اول از سمت چپ و بقيه ارقام از عدد  (0)  استفاده شود.
8400798 – 8700092- 7900003
در کادر كلمه عبور  ابتدا شماره شناسنامه و بدون هيچ فاصله اي شماره ملي تايپ گردد
به صورت ذيل عمل گردد.
شماره شناسنامه 7884
كد ملي 0072723408
كلمه عبور: 78840072723408

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور

مشاهده اخبار

عنوان خبر : كارنماي پژوهشي 6 (اعضاي بالاي چهل سال)

شرح خبر :


کارنماي پژوهشي ۶

انجمن هنرمندان نقاش ايران

اعضاي بالاي ۴۰ سال


۱۹ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۶

افتتاحيه: جمعه ۱۹ آبان - ساعت ۱۷ تا ۲۰

روزهاي عادي: ساعت ۱۳ تا ۲۰

اختتاميه: سه‌شنبه ۳۰ آبان - ساعت ۱۳تا ۲۰

(نمايشگاه در روزهاي جمعه ۲۶ و يکشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۶ تا ۲۰ باز خواهد بود)

خانه هنرمندان ايران

طالقاني، موسوي شمالي، ضلع جنوبي باغ هنر

Research Expo. 6

Association of Iranian Painters

Members Over 40

iranpainters.com


November 10 - 21, 2017

Opening: November 10, 5 - 8 PM

Other Days: 1 - 8 Pm

(Exhibition will be open on November 17 & 19, from 4 to 8 pm)


Iranian Artists’ Forum

Park Honar, Mousavi Street

iranartists.org

نوع خبر : اخبار داخلي

تاريخ خبر : 1396/08/16

مرتبط با کميته : کميته نمايشگاه ها


ليست كلي اخبار

نحوه ورود به پروفايل:
در بخش كاربري ميباست كد 7 رقمي عضويت اعضا وارد گردد. اگر كد عضويت شما كمتر از 7 رقم ميباشد به طريق ذيل عمل گردد.
84798 – 8792 -   793
ما بين دو رقم اول از سمت چپ و بقيه ارقام از عدد  (0)  استفاده شود.
8400798 – 8700092- 7900003
در کادر كلمه عبور  ابتدا شماره شناسنامه و بدون هيچ فاصله اي شماره ملي تايپ گردد
به صورت ذيل عمل گردد.
شماره شناسنامه 7884
كد ملي 0072723408
كلمه عبور: 78840072723408

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور