اساسنامه انجمن هنرمندان نقاش ایراناساسنامه انجمن فرهنگی هنری «هنرمندان نقاش ایران»
با یاری خداوند متعال و به انگیزه اعتلای هنر نقاشی و ارتقاء سطح آگاهی و دانش و بینش هنری اعضاء و تقویت روح خلاقیت هنرمندان نقاش، با رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط فرهنگی حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی هنری و بر طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه، انجمن فرهنگی هنری «هنرمندان نقاش ایران» تشکیل گردید.
فصل اول: کلیات، تعاریف، اهداف و موضوع فعالیت
ماده 1- نام انجمن، انجمن فرهنگی هنری «هنرمندان نقاش ایران» می باشد که در این اساسنامه ذیلاً انجمن نامیده می شود.
ماده 2- اهداف انجمن و موضوع فعالیت آن به شرح زیر است:
1-     فراهم آوردن امکان فعالیت تشکیلاتی نقاشان در جهت هویت یابی به عنوان یک نهاد         
 فرهنگی در جامعه مدنی.
2-     کوشش برای ایجاد شرایط رشد و پیشرفت و آموزش هنری نقاشان در سراسر کشور
 و ارتقاء سطح کیفی و کمِی آگاهی ها و دانش و بینش اعضاء در زمینه هنر نقاشی.
3-     جلب همفکری و مشارکت فعال اعضاء در جهت حل مسائل اساسی نقاشی امروز
 ایران.
4-     حمایت از حرکت های نوین و ارزشمند در عرصه نقاشی امروز ایران و فراهم آوردن
 فرصت های مناسب جهت رشد خلاقیت نقاشان کشور.
5-     شناسایی و شناخت استعدادهای درخشان در زمینه های مختلف هنر نقاشی و ایجاد
 جاذبه تحقیق و تفحص به منظور شکوفایی روحیه ابتکار و نوآوری.
6-     ایجاد فضای تبادل و گفتگو میان نقاشی امروز ایران و جهان.
7-     اقدام به تشکیل گردهمایی ها و جلسات و جشنواره های هنری به منظور بحث و
 گفتگو و تبادل نظر و شناخت و شناسایی و معرفی هنرمندان نقاش.
8-     برقراری ارتباط با انجمن های مشابه و مجامع فرهنگی در داخل و خارج کشور.
9-     طرح و پیگیری نظرات، پیشنهادات و خواستهای قانونی اعضاء و ارائه طرح ها و  
 پیشنهادات سازنده و عملی به دست اندرکاران امور هنری.
10- کوشش در جهت اعتلاء و اشائه ادبیات تجسمی در قالب نشریات، کتب، جزوات و
       بهره برداری از امکانات ویدئویی و رایانه ای در این زمینه.
ماده 3- مدت انجمن از تاریخ تشکیل نامحدود است.
ماده 4- تابعیت انجمن، جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده 5- نوع انجمن که با اهداف فرهنگی هنری و مقاصد غیر تجاری تشکیل گردیده، غیر صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که از تاریخ  تشکیل و صدور مجوز و ثبت، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 6- مرکز اصلی انجمن، تهران خیابان ویلای جنوبی، جنب بانک صادرات، شماره 70 شماره تلفن:‌8806619 می باشد. انجمن می تواند با تصویب هیئت مدیره به تشکیل شعبه یا نمایندگی در شهرستانها اقدام نماید.
تبصره: هرگونه تغییر مرکز اصلی و نشانی انجمن و نیز ایجاد شعبه یا نمایندگی و یا تعطیل آن با اطلاع قبلی و تأیید دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است.
ماده 7- به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیت های فرهنگی هنری پیش بینی شده در اساسنامه انجمن می تواند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار کار اقدام نموده و به منظور تأمین هزینه های انجمن و بالابردن سطح کارایی و توانایی خود، با اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت و سرمایه گذاری کرده و به انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز مبادرت نمایند.
ماده 8- هرگونه تغییر در موضوع فعالیت و اهداف انجمن بایستی قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تأیید دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام گردد.
ماده 9- انجمن می تواند با رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر تشکیل مؤسسات، مراکز و انجمن های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شرایط زیر نسبت به پذیرش عضو جدید اقدام نماید.
الف- شرایط عمومی عضویت افراد در انجمن به شرح زیر است:
1-     تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2-     نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
3-     داشتن حداقل 20 سال سن تمام
4-     قبول تعهد به اجرای مقررات این اساسنامه
5-     درخواست عضویت به صورت کتبی
6-     پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب
7-     استمرار فعالیت در زمینه نقاشی
ب- ضوابط پذیرش عضویت
دارابودن یکی از شرایط زیر:
1-     برگزاری دست کم یک نمایشگاه انفردای از آثار عضو متقاضی در یک محل معتبر تا
 تاریخ تسلیم تقاضای عضویت.
2-     تدریس در رشته نقاشی در یکی از دانشگاههای داخلی یا خارج کشور دست کم به مدت 
 یک سال.
3-     دارندگان درجه لیسانس یا بالاتر در رشته نقاشی.
4-     دارندگان درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های هنری با ارائه پنج اثر نقاشی.
تبصره: هیئت مدیره انجمن طبق شرایط و ضوابط فوق ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان است.
ماده 10- مواردی که موجب تعلیق عضویت یا سلب عضویت اعضاء می شود به شرح زیر است:
1-     آراء صادره از مراجع قضایی مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی عضو.
2-     عدم پرداخت حق عضویت تعیین شده.
3-     عدم رعایت مفاد اساسنامه انجمن.
تبصره: در صورتی که هر یک از اعضای انجمن شرایط عضویت به شرح فوق را از دست دهد عضویت او به حال تعلیق درخواهد آمد، لیکن به انجام تعهداتی که در قبال انجمن دارد متعهد و ملتزم است.
ماده 11- چنانچه هر یک از اعضاء در مدت یکسال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری کند از طرف رئیس هیئت مدیره به او کتباً اخطار می شود.در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه پس از اخطار، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت نکند،از عضویت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضویت وی مستلزم تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
تبصره: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر اعضاء، با مجمع عمومی است.
ماده 12- سرمایه و دارایی و منابع مالی انجمن به شرح زیر است:
1-     مبلغ یک میلیون ریال که در بدو تأسیس انجمن از سوی مؤسسان پرداخت شده
  است.
2-     وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول که از طرف مؤسسان و یا اشخاص حقیقی
  یا حقوقی به انجمن واگذار شده یا بشود.
3-     هدایا و کمک های بلاعوض که از طرف سازمان های دولتی و بخش خصوصی در اختیار انجمن قرار گیرد.
4-     مبلغ ورودیه و حق عضویت اعضاء که میزان و چگونگی دریافت آن با تصویب
  مؤسسان (مجمع عمومی) تعیین شود.
5-     درآمدهای حاصل از فعالیت های انجمن با توجه به اهداف فرهنگی هنری و
  مقاصد غیرانتفاعی انجمن.
تبصره: پرداخت ورودیه و حق عضویت توسط اعضاء الزامی است و انجمن موظف است در قبال آن به پرداخت کنندگان رسید تسلیم کند.
ماده 13- کلیه اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقدی که به عنوان سرمایه و دارایی و منابع مالی در اختیار انجمن قرار می گیرد جزو اموال انجمن محسوب می شود و در دفاتر مربوطه ثبت و در جهت اهداف و موضوع فعالیت و پیشبرد امور انجمن به مصرف خواهد رسید و هیچ یک از اعضاء و هیئت مدیره
نمی توانند منابع مالی یاد شده را خارج از ضوابط تعیین شده در اساسنامه، به مصارف دیگر برسانند.
ماده
4 1 در صورتی که انجام و اجرای برنامه ها و فعالیت های انجمن با وظائف و اختیارات برخی از سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی و وزارتخانه ها ارتباط داشته باشد، انجام و اجرای آنها موکول به کسب مجوز از سازمان، مؤسسات دولتی، نهاد انقلابی و یا وزارتخانه ذیربط خواهد بود.
فصل دوم - ارکان اصلی انجمن
ماده 15- ارکان اصلی انجمن به شرح زیر است:
1-     مؤسسان اولیه( مجمع عمومی)
2-     هیئت مدیره
3-     دبیر انجمن
4-     خزانه دار
5-     بازرس یا بازرسان
ماده 16- موجودیت انجمن با تصمیم مؤسسان که اسامی و مشخصات آنان در ذیل اساسنامه درج گردیده و این اساسنامه را تصویب و امضاء کرده اند اعلام گردیده و کلیه مؤسسان اولیه و کسانی که بعداً بر اساس ضوابط قانونی و مقررات اساسنامه به عضویت انجمن پذیرفته شدند، مجمع عمومی انجمن را تشکیل
می دهند.
ماده 17- وظائف مؤسسان به شرح زیر است:
الف - تصویب اساسنامه
ب- انتخاب اولین ارکان اصلی انجمن
ماده 18- مؤسسان پس از برگزاری اولین مجمع مؤسس و تصویب اساسنامه و انتخاب اولین ارکان اصلی به عنوان مؤسس وظیفه و مسئولیتی نداشته و اختیارات آنان عیناً یه مجمع عمومی منتقل می شود و از آن پس مجمع عمومی به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری، مسئول خط مشی و سیاست های کلی انجمن بوده و به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود.
ماده 19- مجامع عمومی انجمن به دعوت رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی به دعوت نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد. در صورت استنکاف افراد مذکور از دعوت، بازرس یا بازرسان می توانندرأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند. همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجامع عمومی یک سوم از اعضاء می توانند نسبت به دعوت مجامع عمومی اقدام کنند.
ماده 20- دعوت مجامع عمومی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ارسال دعوتنامه برای اعضاء انجمن صورت می گیرد. فاصله آگهی و ارسال دعوتنامه و تشکیل مجامع عمومی نباید کمتر از 15 روز و بیشتر از 30 روز باشد. در دعوتنامه باید دستور جلسه و محل و روز و ساعت تشکیل مجمع قید گردد.
ترتیب تشکیل و اداره مجامع:
ماده 21- رسمیت جلسات مجامع عمومی بدواً توسط رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیئت مدیره اعلام و سپس از ببین اعضاء حاضر در جلسه، هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس، دو نفر ناظر و یک نفر منشی انتخاب می گردد. در جلسات مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط موضوعاتی که در دستور جلسه قید شده باشد قابل طرح است.
ماده 22- حق رأی در مجامع عمومی غیر قابل انتقال به دیگری است و هر عضو دارای یک رأی خواهد بود.
ماده 23- در مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضاء هیئت رئیسه مجمع خواهد رسید و در کلیه صورت جلسات فهرست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخه اساسنامه تصویبی و تأیید صحت انتخابات باید به امضاء هیئت رئیسه مجمع برسد.
ماده 24- هرگاه در مجامع عمومی اخذ تصمیم در موضوعات مطرح شده در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیئت رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می تواند با اعلام تنفس، تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین کند. تجدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه، همان حد نصاب جلسه قبل است.


ماده 25- مجمع عمومی عادی:
مجمع عمومی عادی سالانه یک بار ظرف چهار ماه بعد از پایان سال مالی انجمن تشکیل می گردد. مجمع عمومی عادی «به طور فوق العاده» هرگاه که ضرورت پیدا کند قابل تشکیل است.
ماده 26- جلسات مجمع عمومی عادی با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود، در مرحله دوم به فاصله 15 روز بعد از تاریخ جلسه اول طبق ماده 20 تجدید دعوت به عمل خواهد آمد و در این صورت با حضور یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر است و در صورت تساوی آراء، طرفی که رئیس مجمع موافقت خود را با آن اعلام کند معتبر است.
ماده 27- مجمع عمومی فوق العاده
جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دست کم دو سوم اعضاء رسمیت می یابد. هرگاه در جلسه اول حدنصاب لازم حاصل نشود جلسه بعد حداکثر تا 15 روز از تاریخ جلسه اول بر طبق ماده 20 این اساسنامه دعوت خواهد شد و این جلسه با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه به اکثریت آراء حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 28- تصمیمات متخذه در مجامع انجمن برای تمام اعضاء انجمن اعم از حاضر و غایب معتبر و
لازم الاجراست.
ماده 29- اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است، مگر در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن و مواردی که در مجمع نسبت به آنها اخذ تصمیم به عمل آید.
ماده 30- در مواردی که مجامع عمومی انجمن با حضور کلیه اعضاء تشکیل می شوند، رعایت تشریفات مربوط به دعوت از طریق روزنامه کثیرالانتشار و یا ارسال دعوتنامه، ضرورتی نخواهد داشت.
وظائف و اختیارات مجامع عمومی
ماده 31- اهم وظائف مجمع عمومی عادی اعم از اینکه سالانه یا به طور فوق العاده تشکیل شود به شرح زیر است:
1-     بررسی و تصویب گزارش و صورتحساب درآمد و هزینه و ترازنامه سالانه انجمن
 که از طرف هیئت مدیره تسلیم می شود پس از استماع گزارش بازرس قانونی یا
 بازرسان انجمن.
2-     انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و عزل آنان و در صورت لزوم تعیین و
 تصویب حق الزحمه آنان.
3-     تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های مربوط به انجمن.
4-     تعیین خط مشی انجمن و تصویب بودجه سالانه.
5-     شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسائلی که در دستور جلسه مجمع قرار دارد 
 (مشروط به آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد).
ماده 32- وظائف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:
1-     هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت مقررات
 مربوطه و اطلاع و تأیید قبلی دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.
2-     تعیین وتصویب میزان ورودیه و حق عضویت ماهیانه اعضاء.
3-     تصویب در مورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکل های فرهنگی و هنری و یا
 پایان دادن به همکاری با آنها.
4-     تعیین محل مرکز اصلی انجمن و تصویب تغییر آن و یا تفویض اختیار به هیئت 
 مدیره در این زمینه.
5-     انحلال انجمن و انتخاب اعضای هیئت تصفیه.
ماده 33- هیئت مدیره انجمن مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء است. تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره 5 نفر و تعداد اعضای علی البدل 2 نفر است که برای مدت سه سال از بین اعضاء انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره: تا تعیین هیئت مدیره جدید کلیه مسئولیت ها بر عهده اعضاء هیئت مدیره قبلی خواهد بود.
ماده 34- هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس و یک نفر را به سمت نایب رئیس و یک نفر را به سمت خزانه دار انتخاب خواهد کرد. همچنین هیئت مدیره یک نفر را به عنوان دبیر انجمن از بین اعضاء هیئت مدیره و یا سایر اعضای انجمن انتخاب و وظائف و حدود اختیارات آنان را تعیین خواهد کرد.
ماده 35- هیئت مدیره انجمن حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور دو ثلث اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء رئیس جلسه یک رأی اضافه خواهد شد.
تبصره: غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائة عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی هیئت مدیره گردد، موجب استعفاء از سمت عضویت در هیئت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب کرده اند، جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.
ماده 36- کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیئت مدیره یا دبیر و مهر انجمن و کلیه اسناد مالی تعهدآور و چک و سفته و اوراق رسمی و بهادار و قراردادها که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد با امضاء مشترک رئیس مدیره و خزانه دار و مهر انجمن معتبر خواهد بود و امضای نامبردگان به عنوان امضاهای مجاز معرفی خواهد شد.
ماده 37- هیئت مدیره انجمن مکلف است دست کم سه ماه قبل از پایان دوره مدیریت خود مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت کند.
ماده 38- هیئت مدیره انجمن برای اداره امور انجمن دارای کلیه اختیارات در حدود مقررات این اساسنامه و مصوبات مجامع و به ویژه عهده دار وظائف زیر است:
1-     اجرای مصوبات مجامع عمومی
2-     حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء
3-     افتتاح و یا بستن حساب در بانکها و واریز وجوه انجمن به حسابهای بانکی و
 استفاده از آنها
4-     خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول با توجه به اهداف و مقاصد غیرتجاری
 انجمن
5-     حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان 
 و حق انتخاب مشاور حقوقی
6-     استخدام و عزل و نصب کارمندان اداری
7-     دعوت به موقع مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه
8-     تهیه گزارش، عملکرد و ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سالانه و تقدیم آن به مجمع عمومی عادی سالانه
9-     تنظیم بودجه انجمن و تهیه دفاتر قانونی آن
10- اعلام آمادگی به بازرس یا بازرسان دست کم دو ماه پیش از تشکیل مجمع  
      عمومی عادی سالانه برای رسیدگی و بررسی حسابهای انجمن به منظور تهیه 
      و تسلیم گزارش بازرس یا بازرسان یه مجمع مزبور. هیئت مدیره موظف است
      که کلیه اسناد و مدارک و دفاتر و اطلاعات مورد لزوم را رسیدگی کند و در
      اختیار بازرس انجمن قرار دهد.
11- پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه انجمن به مجمع عمومی فوق العاده
12- انتشار تألیفات یا نشریات هنری خصوصاً اخذ مجوز انتشار یک مجله هنری به نام
      انجمن
13- تشکیل دبیرخانه و تصویب آیین نامه مربوط به اداره انجمن
14- پذیرش اعضاء جدید با رعایت مفاد اساسنامه
15- تأسیس و تقویت شرکت های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء
16- تهیه و صدور کارت عضویت برای اعضاء با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر
      انجمن
ماده 39- هیئت مدیره می تواند برای انجام امور انجمن کمیته های ویژه ای را تشکیل داده و اعضاء
کمیته ها را از بین اعضای انجمن به تعداد مناسب انتخاب کند تا بر اساس آیین نامه مربوطه که در هر زمینه تهیه و تصویب خواهد کرد وظائف محوله را انجام دهند. سرپرستی انجام وظائف کمیته ها با هیئت مدیره بوده و برای این منظور در هر کمیته یک نفر از اعضای هیئت مدیره به عنوان عضو رابط حضور می یابد. کمیته های ویژه مورد بحث عبارتند از:
1-     کمیته پذیرش عضو
2-     کمیته روابط عمومی و برگزاری نمایشگاهها
3-     کمیته آموزش
4-     کمیته انتشارات
5-     کمیته کارشناسی هنری
6-     کمیته رفاهی
7-     کمیته رسیدگی به شکایات و حل اختلاف
تبصره: هیئت مدیره می تواند بر حسب نیاز به تشکیل کمیته های دیگر نیز اقدام کند. لیکن در هر حال اجرای تصمیم های کمیته های یاد شده با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات قانونی حسب مورد، موکول به تصویب آنها از سوی مجامع عمومی یا هیئت مدیره انجمن خواهد بود.
ماده 40- به منظور رسیدگی به حسابها و گزارش هیئت مدیره و بررسی و اعلام نظر درباره ترازنامه مالی انجمن در مجمع عمومی عادی، یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد بازرسان فقط برای سه دوره متوالی بلامانع است. وظائف و اختیارات بازرسان عبارتند از:
1-     بازرس انجمن موطف است حسابها و ترازنامه و صورتحساب درآمد وهزینه انجمن را مورد رسیدگی قرار دهد و گزارش رسیدگی های خود را دست کم 15 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره بگذارد تا به پیوست ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزینه انجمن و گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی تسلیم و برای اعضاء انجمن نیز ارسال شود.
2-     بازرس بدون اینکه حق دخالت مستقیم در امور اجرایی انجمن را دارا باشد، اختیار دارد هر زمان که مقتضی بداند اسناد و مدارک و دفاتر مالی انجمن را مورد رسیدگی قرار دهد و هیئت مدیره انجمن نیز موظف است همه گونه همکاری های لازم را در این زمینه با وی به عمل آورد.
فصل سوم - مقررات عمومی، مالی، انحلال و تصفیه
ماده 41- اعضای هیئت مدیره و بازرسان علاوه بر شرایط پیش بینی شده در ظوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بایستی واجد شرایط زیر باشند:
1-     تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2-     نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی
می گردد.
3-     داشتن حداقل 35 سال تمام
4-     مشهور به حسن شهرت و امانت داری
5-     حداقل 15 سال سابقه کار در زمینه نقاشی
6-     عضو انجمن
ماده 42- هرگونه تغییر در ارکان اصلی (مؤسسان، هیئت مدیره و دبیر انجمن) بایستی قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تأیید دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام پذیرد.
ماده 43- اعضاء انجمن که به هر ترتیب از عضویت انجمن خارج می شوند و یا فوت می کنند، هیچگونه حقی نسبت به دارایی های انجمن ندارند.
ماده 44- در صورتیکه تصمیم به انحلال انجمن گرفته شود یا به هر عللی انجمن منحل گردد، مجمع عمومی فوق العاده هیئتی را جهت تصویه امور انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تصویه موظف است به حساب مطالبات و دیون و کلیه اموال انجمن اعم از نقد یا غیر نقد و منقول و غیرمنقول رسیدگی و پس از تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات انجمن، گزارش نهایی را به مجمع تسلیم نماید و مجمع عمومی درباره باقیمانده اموال اخذ تصمیم نموده آن را به یک از مؤسسات مشابه هنری یا مؤسسات آموزشی هنری یا خیریه های ایرانی واگذار خواهد نمود و در هر حال مجمع عمومی فوق العاده حق هرگونه اتخاذ تصمیمی را خواهد داشت.
ماده 45- سال مالی انجمن به استثنای سال اول که از تاریخ تأسیس آغاز می شود، از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.
ماده 46- هرگونه تغییری در این اساسنامه باید با رعایت ماده 32 اساسنامه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجمن برسد.
ماده 47- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده بر اساس ضوابط حاکم بر مؤسسات و مراکز و انجمن های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقررات مربوط به مؤسسات غیر تجاری رفتار خواهد شد.
این اساسنامه شامل 47 بند و 8 تبصره در سه فصل در تاریخ 11/7/77 به تصویب مجمع عمومی مؤسس انجمن رسید و کلیه اعضاء مؤسس ذیل آن را امضاء کردند.

نام و نام خانوادگی و امضای مؤسسان:
1- سیدمحمد احصایی
2- رویین پاکباز
3- حسین خسروجردی
4- پرویز کلانتری
5- غلامحسین نامی
6- منیژه صحی
7- نصرت الله مسلمیان

اعضای محترم می توانند نظرات خود را جهت تغییراتی که اساسنامه به آن موارد نیاز دارد را به آدرس ایمیل انجمن  تا آخر خرداد ماه سال 93ارسال نمایند.                                                                                                                                                                                                        paintersiranian@gmail.com