آیین‌نامه دوسالانه ملی نقاشی ایران

 

تعریف

دوسالانه رویدادی ملی است که هر دوسال یک‌بار توسط انجمن هنرمندان نقاش ایران جهت معرفی هنرمندان، نمایش دستاوردهای دوساله هنرمندان، کشف استعدادهای جدید، نمایش جریان‌های هنری و هدایت این جریان‌‌ها بر پایه مطالعات کارشناسی در بستر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران برگزار می‌شود.

فصل یک- دورنما

۱-اهداف

 • اعتلای رسانه نقاشی به طور خاص و هنرهای تجسمی به طور عام
 • ایجاد بستری جهت نمایش صحنهٔ هنر ایران در حوزه هنرهای تجسمی
 • زمینه‌سازی رشد و بالندگی هنرمندان ایران
 • رشد فرهنگ بصری مخاطبان در سطوح مختلف جامعه
 • گسترش ظرفیت بیان هنری در حوزه‌های گوناگون و انواع فعالیت‌های فردی و اجتماعی
 • توسعه روابط فرهنگی-هنری در میان هنرمندان و مابین هنرمندان و مخاطبان
 • همگامی و همراهی با هنر معاصر جهان با توجه به ویژگی‌ها و بستر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران

۲-چشم‌انداز

چشم‌انداز دوسالانه دربرگیرنده ویژگی‌ها و مختصات ذیل است:

 • شکل‌گیری دوسالانه‌ٔ هنر و عدم تمرکز بر رسانه محوری
 • شکل‌گیری دوسالانه‌ای کاملاً کیوریتوریال
 • شکل‌گیری گفتمانی پویا در حوزه هنرهای تجسمی
 • برگزاری دوسالانه بین‌المللی و گسترش روابط فرهنگی-هنری در عرصه جهانی

۳- رویکردها

رویکرد دوسالانه جهت نیل به اهداف و چشم‌انداز آن به شرح زیر است:

 • تبیین ساختاری جامع و انعطاف‌پذیر برآمده از نیازهای جامعه هنری ایران
 • توجه به نسل جوان هنرمندان فعال
 • زمینه‌سازی برای گسترش رویکردهای میان رسانه‌ای
 • تاکید و تلاش جهت گسترش رویکردهای علمی، تحقیقی و نظری در عرصه هنرهای تجسمی

۴- ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و هنری

 • دوسالانه رویدادی هنری و متعلق به همه جامعه و هنرمندان هنرهای تجسمی کشور است.
 • دوسالانه از هرگونه تبعیض، تمایز و ترجیحی نسبت به سلایق و دیدگاه‌‌های گونه‌گون اجتماعی و هنری، جنسیت، قوم و ... دوری می‌جوید.
 • دوسالانه همواره پیشنهاد‌ها و رهنمودهای کارشناسی هنرمندان، پژوهشگران و نهادهای تخصصی را پذیرا خواهد بود.
 • دوسالانه با ارائه گزارش‌ به افکار عمومی زمینهٔ لازم برای پاسخگویی، شفافیت و بهبود مستمر خود را فراهم خواهد ساخت.

فصل دوم- ساختار دوسالانه

رویداد دوسالانه از سه بخش سراسرنما (panorama)، گفت‌وگو (forum) و کیوریتوریال (curatorial) شکل گرفته است.

۱- بخش سراسرنما

 • بخش سراسرنمای دوسالانه امکان معرفی و نمایش آثار طیف گسترده‌تری از هنرمندان را فراهم می‌کند.
 • فراخوان بخش سراسرنمای دوسالانه توسط هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران تهیه و به شورای سیاستگذاری پیشنهاد می‌شود.
 • فراخوان دوسالانه واجد ویژگی‌های زیر است:

الف- هماهنگ با سایر بخش‌های جشنواره

ب- توجه به نسل‌های گوناگون هنرمندان

پ- زمینه‌ساز مشارکت گسترده و حرفه‌ای

ت- روشن بودن اهداف و برنامه‌ها

ث- دارای اجزای گویا

۲- بخش گفت‌وگو

 • بخش گفت‌وگو مجموعه رویداد‌های پژوهشی، آرشیوی، کارشناسی، نمایشگاهی، آنلاین و... است که پیش، در طول و بعد از رویداد دوسالانه برنامه‌ریزی می‌شود.
 • بخش گفت‌وگو توسط هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران برنامه‌ریزی می‌شود.

۳- بخش کیوریتوریال

 • بخش کیوریتوریال دوسالانه به یکی از دو صورت زیر شکل می‌گیرد:

الف- توسط کیوریتور ارشد

ب- گروه کیوریتورها

در این آیین‌نامه هر زمان از یکی از موارد بالا نام برده شده‌است در برگیرنده عبارت «در صورت وجود» بعد از آن است که در متن از تکرار آن اجتناب شده‌است.

 • بخش کیوریتوریال دوسالانه می‌تواند توسط کیوریتور ارشد به بخش‌های کوچکتر با کیوریتورهای جداگانه تقسیم شود.
 • بخش کیوریتوریال دوسالانه واجد همه یا بخشی از ویژگی‌های زیر است:

الف- میان‌رسانه‌ای

ب- مکان محور

پ- مخاطب محور

ت- تماتیک

ث- چند رسانه‌ای

ج- بین‌المللی

فصل سوم- ارکان دوسالانه

ارکان دوسالانه عبارتند از:

۱- هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران

۲- شورای سیاستگذاری

۳- دبیرخانه هنری

۴- کیوریتور ارشد یا گروه کیوریتورها

۵- هیئت انتخاب

۶- هیئت داوری

۷- دبیرخانه اجرایی

۱- هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران

 • هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران مدیریت کل رویداد دوسالانه را از زمان برنامه‌ریزی تا پایان رویداد برعهده دارد.
 • مسئولیت برگزاری هر دورهٔ دوسالانه بر عهدهٔ هیئت مدیره‌ای از انجمن هنرمندان نقاش ایران است که آن دوره را برنامه‌ریزی کرده‌است.
 • رئیس هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران، مدیر دوسالانه و نمایندهٔ حقوقی آن است و تنها می‌تواند مسئولیت‌های اجرایی خود را حسب نیاز به سایر اعضای هیئت مدیره یا با موافقت اعضای هیئت مدیره به افراد ذی‌صلاح دیگر تفویض نماید.
 • درصورتی‌که دورهٔ هیئت مدیره پیش از به انجام رسیدن رویداد دوسالانه به پایان برسد، هیئت مدیره می‌تواند جهت تکمیل وظایف محوله از مرکز هنرهای تجسمی حداکثر تا شش ماه تقاضای فرصت نماید در غیر اینصورت هیئت مدیره موظف است کلیه مسئولیت‌های خود در ارتباط با دوسالانه را به هیئت مدیرهٔ دورهٔ جدید منتقل نماید.

وظایف:

الف- معرفی و پیشنهاد اعضای شورای سیاستگذاری دوسالانه

ب- تشکیل دبیرخانه هنری دوسالانه به صورت دائمی

پ- مدیریت ارتباط و هماهنگی میان ارکان دوسالانه

ت- نظارت بر حسن اجرای رویداد دوسالانه

ث- نمایندگی انجمن هنرمندان نقاش ایران در پیمان‌ها و قراردادها

ج- تصمیم‌گیری در مورد وظایف پیش‌بینی شده و موضوعات پیش‌بینی نشده در آیین‌نامه در خلال برنامه‌ریزی، تدارک و اجرای رویداد دوسالانه و در هنگام عدم امکان تشکیل شورای سیاستگذاری

چ- برنامه‌ریزی و تدارک جهت برگزاری دوسالانه

ح- ساماندهی تقویم اجرایی دوسالانه

خ- تهیه فراخوان بخش سراسرنمای دوسالانه و ارائه آن به شورای سیاستگذاری

د- معرفی و پیشنهاد کیوریتور ارشد یا گروه کیوریتورها به شورای سیاستگذاری

ذ- برنامه‌ریزی و مدیریت بخش کیوریتوریال در صورت عدم وجود کیوریتور ارشد

ر- برنامه ریزی و مدیریت بخش گفت‌وگو

ز- ساماندهی و مدیریت منابع مالی دوسالانه

ژ- معرفی و پیشنهاد دبیر اجرایی در هماهنگی با دبیرخانه اجرایی به شورای سیاستگذاری

س- برنامه‌ریزی و دعوت جهت تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری بر عهده رئیس هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران است.

۲- شورای سیاستگذاری

 • شورای سیاستگذاری دوسالانه متشکل از ۱۱ نفر است که با حکم رئیس مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتصب می‌شوند.
 • ریاست شورای سیاستگذاری بر عهدهٔ مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
 • پنج عضو این شورا از اعضای هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران هستند و پنج عضو دیگر به پیشنهاد هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران انتخاب می‌شوند.
 • حسب شرایط و با توجه به مقام و درجهٔ هنری، یکی از پنج عضو معرفی شده توسط هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران به ریاست افتخاری دوسالانه برگزیده می‌شود.
 • حسب شرایط یکی از مدیران ارشد نهادهای فرهنگی و هنری، هنرمندان شناخته شده، پژوهشگران، صاحبان تجربه و… به عنوان مشاور شورای سیاستگذاری انتخاب می‌شود.
 • تعداد اعضای شورای سیاستگذاری نباید کمتر از ۷ نفر و بیشتر از ۱۳ نفر باشد.
 • جلسات شورای سیاستگذاری با حضور نصف به علاوه یک نفر از اعضا رسمیت می‌یابد.

وظایف:

الف- بررسی و تصویب آیین نامه دوسالانه

ب- تعیین و تبیین رویکردها برای نیل به اهداف و چشم انداز دوسالانه

پ- بررسی و تایید تقویم اجرایی دوسالانه

ت- بررسی، تایید و معرفی کیوریتور ارشد یا گروه کیوریتورها به رئیس شورای سیاستگذاری جهت صدور حکم

ث- بررسی و تایید برنامه و طرح‌های کیوریتور ارشد یا گروه کیوریتورها

ج- بررسی، تایید و معرفی هیئت انتخاب به رئیس شورای سیاستگذاری جهت صدور احکام

چ- بررسی، تایید و معرفی هیئت داوری به رئیس شورای سیاستگذاری جهت صدور احکام

ح- تصمیم‌گیری در مورد موضوعات پیش‌بینی نشده در آیین‌نامه در خلال برنامه‌ریزی، تدارک و اجرای رویداد دوسالانه

خ- بررسی و تایید انتشار فراخوان بخش سراسرنمای دوسالانه

د- انتخاب و معرفی دبیر اجرایی به رئیس شورای سیاستگذاری جهت صدور احکام

ذ- چنانچه بعد از دوبار دعوت برای تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری این جلسه تشکیل نشد یا به حد نصاب نرسید کلیه وظایف و اختیارات آن بر عهده هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران خواهد بود.

۳- دبیرخانه هنری

 • دبیرخانه دوسالانه در محل انجمن هنرمندان انجمن هنرمندان نقاش ایران مستقر است.
 • حسب شرایط و با تایید هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران محل استقرار دبیرخانه می‌تواند به صورت موقت تغییر یابد.
 • هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران موظف به تشکیل دبیرخانه است.
 • اعضای دبیرخانه توسط هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران منصوب می‌شوند.
 • دبیرخانه دوسالانه دائمی است.
 • حداقل بازهٔ زمانی مسئولیت اعضای دبیرخانه از ابتدای زمان برنامه‌ریزی دوره جاری تا ابتدای زمان برنامه‌ریزی دورهٔ بعدی خواهد بود.
 • با اتمام دورهٔ هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران، دبیرخانه دوسالانه و ساختار آن تغییر نخواهد کرد و دبیرخانه ملزم است وظایف محوله را تا ابتدای زمان برنامه‌ریزی دورهٔ بعدی به انجام رساند.
 • هرگونه تغییر در ساختار دبیرخانه، در میانهٔ بازهٔ زمانی مسئولیت اعضا، باید با توجه به انتقال کلیه تجارب، اسناد و آرشیوها صورت پذیرد.

وظایف:

الف- رسیدگی به امور اداری دوسالانه

ب- تهیه، ارسال و آرشیو کلیه مکاتبات دوسالانه

پ- پاسخگویی به امور جاری مخاطبان دوسالانه

ت- مدیریت تبلیغات

ث- مدیریت انتشارات

ج- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت اجرای رویدادهای جانبی دوسالانه

چ- مدیریت حوزهٔ پژوهش در امور دوسالانه

ح- مدیریت روابط عمومی دوسالانه

خ- تجمیع، دسته بندی و آرشیو درخواست‌های شرکت در بخش سراسرنما دوسالانه

د- مدیریت و تشکیل جلسات هیئت انتخاب و داوری در هماهنگی با دبیرخانه اجرایی

‌ذ- آرشیو دستاوردها

۴- کیوریتور ارشد یا گروه کیوریتورها

 • کیوریتور ارشد یا گروه کیوریتورها به پیشنهاد هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران و توسط شورای سیاستگذاری معرفی و انتخاب می‌شود.
 • کیوریتور ارشد یا گروه کیوریتورها می‌توانند جهت پیشبرد اهداف خود دستیار، دستیاران یا تیم کیوریتوریال به شورای سیاستگذاری معرفی نماید.
 • گروه کیوریتورها زیر نظر کیوریتور ارشد و در هماهنگی کامل با هيئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران فعالیت می‌نمایند.

وظایف:

الف- مسئولیت هنری بخش کیوریتوریال دوسالانه بر عهدهٔ کیوریتور ارشد است.

ب- توجه به زمینهٔ فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای بخش کیوریتوریال دوسالانه شامل موارد زیر:

 • انتخاب تم
 • انتخاب مکان
 • برنامه‌ریزی رویدادهای مرتبط، قبل، درطول و بعد از رویداد بخش کیوریتوریال
 • فضاسازی و چیدمان

پ- حفظ یکپارچگی و وحدت بخش کیوریتوریال به مثابه یک اثر هنری

ت- برنامه‌ریزی جهت معرفی نظریات جاری در شکل‌گیری بخش کیوریتوریال به اشکال گوناگون

ث- مسئولیت پاسخگویی به نقدها و ارزیابی‌ها به شیوه‌های رایج و هنرمندانه

ج- در صورت عدم حضور کیوریتور ارشد کلیهٔ وظایف به عهدهٔ هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران است.

۵- هیئت انتخاب

 • هیئت انتخاب مسئولیت بررسی و انتخاب آثار رسیده به دبیرخانه در بخش سراسرنما را بر عهده دارد.
 • هیئت توسط هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران پیشنهاد و توسط شورای سیاستگذاری منصوب می‌شوند.
 • تعداد اعضای هیئت انتخاب بسته به نظر هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران است اما تعداد آنها نباید زوج باشد.

۶- هیئت داوری

 • هیئت داوری مسئولیت انتخاب نفرات برگزیده در بخش‌ سراسرنمای دوسالانه را بر عهده دارد.
 • هیئت داوری توسط هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران پیشنهاد و توسط شورای سیاستگذاری انتخاب می‌شوند.
 • تعداد اعضای هیئت داوری بسته به نظر هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران است اما تعداد آنها نباید زوج باشد.
 • تعداد افراد برگزیده، شیوه گزینش و نسبت میان آنها بسته به نظر هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران است.

۷- دبیرخانه اجرایی:

 • دبیر اجرایی مسئولیت کلیه امور اجرایی رویداد دوسالانه را برعهده دارد.
 • دبیر اجرایی توسط شورای سیاستگذاری انتخاب خواهد شد.
 • محل دبیرخانه اجرایی می‌تواند متفاوت از دبیرخانه هنری باشد.

وظایف:

الف- شکل دادن به دبیرخانه اجرایی و مدیریت آن

ب- برنامه‌ریزی، تهیه و ساماندهی کلیهٔ فضاهای مرتبط به نمایشگاه‌ها و رویدادهای دوسالانه

پ- برنامه ریزی و مدیریت دریافت، حفظ، نگهداری و نصب آثار دریافتی

ت- تهیه لوازم و ملزومات و امکانات مورد نیاز دبیرخانه دوسالانه

ث- انجام امور تشریفات، پشتیبانی و تدارکات دوسالانه

ج- ارتباط پویا و هماهنگ با دبیرخانه هنری و هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران

فصل چهارم- مختصات اجرایی

۱- تقویم و زمانبندی

 • دوسالانه آنچنان که از نام آن پیدا است هر دوسال یکبار برنامه ریزی می‌شود.
 • شورای سیاستگذاری به پیشنهاد هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران، ۱۸ ماه پیش از موعد برگزاری دوسالانه شکل خواهد گرفت.
 • زمان دقیق برگزاری دوسالانه بسته به شرایط توسط هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران انتخاب و به شورای سیاستگذاری پیشنهاد می‌شود.
 • فراخوان دوسالانه باید حداکثر پنج‌ماه پیش از برگزاری رویداد دوسالانه منتشر شود.

۲- ضوابط کلی و فرآیندها

 • کلیه فعالیت‌های مرتبط با دوسالانه نقاشی ایران منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور است.
 • دوسالانه نقاشی ایران برنامه‌ریزی خود را با توجه به گسترهٔ تمامی کشور تبیین می‌نماید و فراخوان و سایر اطلاعات را از طریق مجاری رسمی در دسترس همه هنرمندان قرار می‌دهد.
 • فرآیند، شرایط و ضوابط بخش‌های گوناگون دوسالانه از طریق آیین‌نامه و فراخوان هر دوره اعلام خواهد شد.
 • آیین‌نامه دوسالانه نقاشی ایران و فراخوان هر دوره در حکم ضوابط اجرایی و مصوبات لازم‌الاجرای هر دوره خواهد بود و ضروری است تمامی مفاد آن با دقت تبیین و تعیین شود.
 • تمامی ارکان جشنواره باید به مفاد آیین‌نامه و فراخوان پایبندی کامل داشته باشند.
 • فرایندهایی در دوسالانه که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است در صورت نیاز توسط شورای سیاستگذاری و در صورت عدم تشکیل آن توسط هیئت مدیرهٔ انجمن هنرمندان نقاش ایران تبیین و اعلام خواهد شد.
 • این آیین‌نامه در هر دوره از دوسالانه و بر حسب نیازهای روز قابل اصلاح و بازنگری است.
 • آیین‌نامه دوسالانه نقاشی ایران در ۴ فصل و ۱۶ بخش در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ به تصویب شورای سیاستگذاری دوسالانه نقاشی ایران رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.