اساسنامه انجمن هنرمندان نقاش ایران را می‌توانید در لینک زیر مطالعه فرمایید: