انواع شرایط عضویت

 
انواع شرایط عضویت بر پایه اساسنامه انجمن هنرمندان نقاش ایران به شرح زیر است: (بر روی علامت‌های + و ـ کلیک کنید)
 
شرایط عمومی عضویت
 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • نداشتن پیشینهٔ مؤثر کیفری، که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.
 • داشتن حداقل ۱۸ سال تمام
 • قبول مقررات این اساسنامه، تعهد به اجرای مقررات اساسنامه و تصمیمات ارکان انجمن
 • تکمیل فرم تقاضای عضویت انجمن
 • تعهد به پرداخت حق عضویت تعیین‌شدهٔ سالانه و ورودیه
 • استمرار فعالیت در زمینهٔ نقاشی

تبصرهٔ ۱- اعضای پیوسته لازم است حق عضویت را کامل بپردازند. حق عضویت اعضای وابسته دو سوم حق عضویت کامل و حق عضویت اعضای دانشجویی یک‌سوم حق عضویت کامل است. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف‌اند.

 • حق عضویت سالانهٔ تعیین شده در سال ۱۳۹۸ برای اعضای پیوسته یکصد و پنجاه هزار تومان، برای اعضای وابسته یکصد هزار تومان و برای اعضای دانشجویی پنجاه هزار تومان است.
 • ورودیهٔ انواع عضویت، که تنها یکبار و در بدو عضویت دریافت می‌شود، مبلغ پنجاه هزار تومان است.
شرایط عضویت پیوسته

دارا بودن یکی از شرایط زیر:

 • برگزاری دست کم سه نمایشگاه انفرادی از آثار متقاضی تا تاریخ تسلیم تقاضای عضویت.
 • تدریس در رشتهٔ نقاشی در یکی از دانشگاه‌های داخل یا خارج کشور، دست‌کم به مدت پنج سال.
 • دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشتهٔ نقاشی یا یکی از رشته‌های مرتبط هنری.
 • پژوهشگران، محققان، مؤلفان، فعالان حوزه‌های نظری و هنر جدید، گالری‌داران و مجموعه‌داران.

تبصرهٔ ۱- پذیرش نهایی واجدان شرایط عضویت پیوسته پس از مصاحبهٔ حضوری، بررسی آثار و کسب امتیاز متقاضی طبق آیین‌نامه‌های داخلی انجمن − که به طور شفاف به متقاضی اعلام خواهد شد − و تأیید هیئت مدیره امکان‌پذیر است.

تبصرهٔ ۲- اعضای پیوسته از ۷۰ سالگی از پرداخت حق عضویت سالانهٔ انجمن معاف خواهند بود.

تبصرهٔ ۳- اعضای پیوسته در مجامع انجمن حق رأی دارند. همچنین این اعضا مجازند، در صورت احراز شرایط، برای انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد شوند.

عضویت وابسته

اعضای وابسته کسانی هستند که دست‌کم یکی از شرایط عضویت پیوسته را دارا هستند، اما در مصاحبهٔ حضوری و بررسی آثار، امتیاز لازم برای عضویت پیوسته را کسب نکرده‌اند.

تبصرهٔ ۱- عضو وابسته در بدو ورود کارت عضویت دریافت می‌کند و می‌تواند با نظر هیئت مدیره و مسئول کارگروه، در کارگروه‌های انجمن به فعالیت مشغول شود. عضو وابسته، بدون داشتن حق رأی، می‌تواند در همهٔ مجامع انجمن شرکت کند.

تبصرهٔ ۲- اعضای وابسته پس از ۲ سال ، با دادن درخواست کتبی و پس از داوری مجدد و با تایید هیئت مدیره‌ به عضویت پیوسته درمی‌آیند. بعد از دو سال نخست، عضو وابسته می‌تواند هر سال یک بار تقاضای عضویت پیوسته به انجمن بدهد. فعالیت هنری و همکاری مستمر با کارگروه‌های انجمن در تصمیم‌گیری مؤثر خواهد بود.

شرایط عضویت دانشجویی

دارا بودن هر دو شرط زیر:

 • اشتغال به تحصیل در رشتهٔ نقاشی یا زیرشاخه‌های آن در یکی از دانشگا‌ه‌های معتبر کشور و دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • گذشت حداقل یک‌ سال از آغاز تحصیل دانشجویان کارشناسی و کاردانی

تبصرهٔ ۱- بعد از اتمام دورهٔ دانشجویی، اعضا باید حداکثر در مدت یکسال تقاضای تغییر نوع عضویت خود را به انجمن تحویل دهند؛ در غیر این‌صورت عضویت‌ آن‌ها لغو خواهد شد.

تبصرهٔ ۲- عضو دانشجویی در بدو ورود کارت عضویت دریافت می‌کند و می‌تواند با نظر هیئت مدیره و مسئول کارگروه، در کارگروه‌های انجمن به فعالیت مشغول شود. عضو دانشجویی، بدون داشتن حق رأی، می‌تواند در همهٔ مجامع انجمن شرکت کند.

شرایط عضویت افتخاری

اعضای افتخاری از میان هنرمندان تأثیرگذار در عرصه‌های هنری، فرهنگی و اجتماعی، توسط هیئت مدیرهٔ انجمن انتخاب می‌شوند و باید علاوه بر نداشتن بدهی به انجمن، دو شرط از شرایط زیر را دارا باشند:

 • حداقل ۶۰ سال سن
 • فعالیت مستمر و تأثیرگذار برای ارتقای اهداف انجمن به تشخیص هیئت مدیره
 • حسن شهرت و اشتهار علمی و هنری در حوزهٔ هنرهای تجسمی

تبصرهٔ ۱- اعضای هیئت مدیرهٔ انجمن، بعد از به پایان رساندن یک دورهٔ سه ساله کامل و در صورت نداشتن شرایط تعلیق و لغو عضویت، به عضویت افتخاری انجمن درمی‌آیند.

تبصرهٔ ۲- اعضای افتخاری در مجامع انجمن حق رأی دارند. همچنین این اعضا مجازند، در صورت احراز شرایط، برای انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد شوند.