شکل گیری انجمن هنرمندان نقاش ایران

انجمن هنرمندان نقاش ایران در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ به صورت نهادی قانونی رسمیت یافت. در واقع کوشش برای تشکیل انجمن از نیمه‌‌ دوم سال ۱۳۷۶ آغاز شده بود بدین‌صورت که موزه هنرهای معاصر تهران در روزهای ۱۳۷۶/۰۷/۲۰ و ۱۳۷۶/۰۸/۱۳ از حدود سی نفر از هنرمندان و اساتید هنر دعوت به عمل آورد تا در برگزاری بهتر چهارمین دوسالانه نقاشی ایران مشارکت داشته باشند. در گرد‌هم‌آیی نخست (روز ۱۳۷۶/۰۷/۲۰) به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد از طرف خود هنرمندان و با مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکل هنری مستقلی برپا گردد.

در پی آن در دومین نشست (روز ۱۳۷۶/۰۸/۱۳) با موافقت حاضرین هفت نفر به اسامی خانم فیروزه گل‌محمدی و آقایان پرویز کلانتری، غلامحسین نامی، محمد احصایی، نصرت‌الله مسلمیان، ناصر پلنگی و حبیب‌الله صادقی انتخاب شدند تا درباره تشکیل انجمن تصمیم بگیرند و نیز جمع بیشتری از هنرمندان نقاش و مجسمه‌ساز را برای انتخاب اعضای هیئت مؤسس به یک جلسه عمومی دعوت کنند.

در روز ۱۳۷۶/۰۹/۱۵ جلسه با حضور ۱۱۳ نفر از نقاشان و مجسمه سازان در تالار اجتماعات موزه هنرهای معاصر تشکیل شد و آقای غلامحسین نامی به نمایندگی از سوی هیئت دعوت‌کننده ضمن خوشامدگویی به هنرمندان و ابراز خشنودی از مساعدت مسئولین در برگزاری جلسه فوق و همچنین جلسات قبلی گزارش کوتاهی از تصمیمات دو نشست قبلی ارائه داد و خاطرنشان ساخت وظیفهٔ هیئت دعوت کننده در پایان جلسه خاتمه می‌یابد.

دستور جلسه فوق انتخاب نام انجمن و انتخاب هیئت مؤسس بود که بعد از گفتگوهای فراوان سرانجام با اکثریت آرا نام انجمن نقاشان و مجسمه‌سازان ایران انتخاب شد.

بعد از انتخاب نام انجمن برای انتخاب اعضای هیئت مؤسس انجمن نقاشان و مجسمه‌سازان رأی‌گیری به عمل آمد که به ترتیب آقایان روئین پاکباز، غلامحسین نامی، محمد احصایی، حسین خسروجردی، پرویز کلانتری، نصرت‌الله مسلمیان و همچنین خانم منیژه صحی و آقای محمدباقر ضیایی _ که آرای مساوی داشتند _ به عنوان اعضای هیئت مؤسس انجمن نقاشان و مجسمه‌سازان برگزیده شدند. اما به پیشنهاد آقای پاکباز به دلیل اینکه در ترکیب هیئت مؤسس هنرمند مجسمه‌ساز وجود نداشت با توافق حاضرین در جلسه و موافقت خانم صحی و آقای ضیایی، خانم فاطمه امدادیان هنرمند مجسمه‌ساز به عضویت هیئت مذکور در آمد و قرار شد نتیجه اقدامات هیئت مؤسس به اطلاع کلیه هنرمندان برسد.

هیئت مؤسس بر اساس وظایف محوله با برگزاری جلسات پی در پی در تدوین اساسنامه کوشید ضمن اینکه در طی این مدت مجسمه‌سازان از ایجاد انجمن مشترک منصرف شدند و به صورت مستقل اقدام به تشکیل انجمن مجسمه‌سازان کردند. در نتیجه واژه مجسمه‌سازان از نام انجمن حذف گردید و خانم امدادیان نیز از ترکیب هیئت مؤسس کنار رفت. در عین حال به منظور تعیین هفتمین عضو هیئت موسس به قید قرعه خانم صحی به عنوان هفتمین عضو هیئت مؤسس پذیرفته شد.

هیئت مؤسس ظرف حدود ده ماه بر پایه قوانین کشور و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی هنری اساسنامه انجمن را تدوین و به دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیم کرد. بدین ترتیب وظیفه هیئت مؤسس قانوناً به پایان رسید سپس با تبدیل هیئت مؤسس به هیئت مدیره موقت اقدامات لازم جهت اخذ مجوز تشکیل انجمن و ثبت آن انجام گرفت.

پس از رسمیت یافتن انجمن هنرمندان نقاش ایران، هیئت مؤسس با ارسال نامه و یک نسخه از اساسنامه از ۹۰ نفر از استادان و هنرمندان تهران و شهرستان‌ها برای حضور در جلسه مشورتی دعوت به عمل آورد. در جلسه فوق بعد از گزارش هیئت مدیره موقت از حضار دعوت شد تا در صورت تمایل برگه درخواست عضویت انجمن را امضا کنند. همچنین از حاضران خواسته شد تا نظرات خود را درباره مفاد اساسنامه انجمن کتباً به هیئت مدیره ابلاغ کنند. نزدیک چهار ماه بعد هیئت مدیره موقت از امضا کنندگان برگه درخواست عضویت و نیز عده‌ٔ دیگری از هنرمندان دعوت کرد تا در جلسه انتخاب هیئت مدیره و بازرس انجمن شرکت کنند.

در این جلسه که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۹ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد آقایان غلامحسین نامی رئیس، روئین پاکباز نایب رئیس، نصرت‌الله مسلمیان، حسین خسروجردی دبیر و ایرج زند به عنوان اعضای اصلی و آقای سروژ بارسقیان و منیژه میرعمادی به عنوان اعضای علل‌البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال برگزیده شدند. همچنین آقایان رضا بانگیز به سمت بازرس اصلی و علی فرامرزی در مقام بازرس علل‌البدل انجمن برای مدت یک سال انتخاب شدند.

بر این اساس می‌توان گفت از تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۹ انجمن هنرمندان نقاش ایران در مقام یک نهاد قانونی پا به عرصه فعالیت‌های فرهنگی نهاده است.