فرم پروژه‌های صندوق پایا

 
  • لطفاً توجه فرمایید:

    تمامی فیلدهایی که با * مشخص شده‌اند باید پر شوند.


  • در صورتی‌که تلفن ثابت شما متعلق به شهری غیر از تهران است کد شهر را قبل از شماره تلفن وارد نمایید.

  • لطفاً تاریخ‌ها را از متاًخر به متقدم دسته بندی فرمایید.
  • منظور از توضیح طرح اجرا، روشن کردن روند اجرایی از ابتدا تا پایان و اشاره به برخی جزئیات مهم است.

  • بازهٔ زمانی مورد نظرتان برای اجرای پروژه را در زیر اعلام کنید؛ همچنین اگر زمان خاصی برای اجرای پروژه مد نظرتان است با ذکر ماه و سال (در صورت نیاز، روز) مشخص فرمایید.

  • برآورد هزینه و روش تأمین منابع مالی پروژه را در زیر مشخص کنید.

  • نقش انجمن هنرمندان نقاش ایران و میزان مشارکت آن را در پروژهٔ خود بیان کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .