.

انجمن هنرمندان نقاش ایران
وبسایت جدید انجمن هنرمندان نقاش ایران در حال طراحی استشما می‌توانید از طریق ایمیل زیر با انجمن هنرمندان نقاش ایران در تماس باشید:


info (at) iranpainters.comاعلان

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن هنرمندان نقاش ایران


موضوع: بررسی پیشنهادات هیأت مدیره جهت تغییر و اصلاح اساسنامه


جمعه ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۷، خانه هنرمندان ایران، ساعت ۱۷دریافت نسخه پیش‌نویس اساسنامه از لینک زیر:


پیش‌نویس اساسنامه
نقاشی پس‌زمینه اثر منوچهر یکتایی