زمان سفارش کاتالوگ‌ها به پایان رسیده است.

 

لطفاً توجه فرمایید:

 

۱- سفارش کاتالوگ‌های طرح جامع کارنماهای پژوهشی تنها از طریق فرم آنلاین در وبسایت انجمن هنرمندان نقاش ایران میسر است.

۲- همهٔ مخاطبان انجمن هنرمندان نقاش ایران اعم از عضو و غیر عضو می‌توانند کاتالوگ‌ها را سفارش دهند.

۳- بازهٔ زمانی سفارش کاتالوگ‌ها محدود است (بخش تقویم را در پایین صفحه مطالعه فرمایید).

۴- کاتالوگ‌ها بر اساس تعداد سفارش‌های دریافتی از طریق فرم انلاین زیر، چاپ