فرم درخواست معرفی‌نامه

  • در صورتی‌که تلفن ثابت شما متعلق به شهری غیر از تهران است کد شهر را قبل از شماره تلفن وارد نمایید.

  • در زیر شما می‌توانید متنی را برای معرفی‌نامهٔ خود پیشنهاد دهید. لطفا توجه فرمایید پذیرش یا عدم پذیرش این متن به عهدهٔ هیئت مدیره انجمن است. در صورت عدم پذیرش متن شما در متن معرفی‌نامه از متن پیش‌فرض موجود در دبیرخانه استفاده خواهد شد.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .