نحوه ورود به پروفايل:
در بخش كاربري ميباست كد 7 رقمي عضويت اعضا وارد گردد. اگر كد عضويت شما كمتر از 7 رقم ميباشد به طريق ذيل عمل گردد.
84798 – 8792 -   793
ما بين دو رقم اول از سمت چپ و بقيه ارقام از عدد  (0)  استفاده شود.
8400798 – 8700092- 7900003
در کادر كلمه عبور  ابتدا شماره شناسنامه و بدون هيچ فاصله اي شماره ملي تايپ گردد
به صورت ذيل عمل گردد.
شماره شناسنامه 7884
كد ملي 0072723408
كلمه عبور: 78840072723408

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور

مشاهده اخبار

عنوان خبر : 🔴جلسه گروه هنرهاي تجسمي دانشنامه فرهنگ معاصر ايران برگزار شد

شرح خبر :

از ساعت ۱۵ الي ۱۹ روز گذشته ۲۹ مرداد ماه دومين نشست گروه هنرهاي تجسمي دانشنامه فرهنگ معاصر ايران با حضور  تعدادي از اعضاء اين گروه در كتابخانه و موزه ملي ملك برگزار شد. در اين نشست خانم ها دكتر فاطمه شكيب، مهسا تهراني، تقي زادگان و آقايان دكتر محمدرضا مريدي، عمران نيكزاد، حسن موريزي نژاد، امير سقراطي، سجاد باغبان، ماني كلاني، رضا دبيري نژاد، ولي الله كاووسي و فواد نجم الدين حضور داشتند.

در اين نشست وضعيت مقالات و مدخل هاي گروه هنر مورد بازبيني قرار گرفت. همچنين ابعاد تاثير گذار هنرهاي تجسمي در فرهنگ معاصر ايران مورد بررسي قرار گرفت و سعي شد با اجماع نظر كارشناسان اين حوزه مدخل ها مورد بازبيني قرار گيرد.

مقالات اعضاي گروه هنرهاي تجسمي دانشنامه فرهنگ معاصر، پويايي وضعيت هنرهاي تجسمي کشور را در بدنه فرهنگ معاصر از دوره قاجار تا اکنون ترسيم مي کند.

دانشنامه فرهنگ معاصر ايران با بيش از ۶۰۰ مدخل در مرکز اسناد و کتابخانه ملي ايران در حال تدوين و نگارش است. و جلسه فوق به دعوت رضا دبيري نژاد معاونت محترم فرهنگي کتابخانه و موزه ملي ملک در اين موزه برگزار شد.

نوع خبر : اخبار هنرهاي تجسمي


ليست كلي اخبار

نحوه ورود به پروفايل:
در بخش كاربري ميباست كد 7 رقمي عضويت اعضا وارد گردد. اگر كد عضويت شما كمتر از 7 رقم ميباشد به طريق ذيل عمل گردد.
84798 – 8792 -   793
ما بين دو رقم اول از سمت چپ و بقيه ارقام از عدد  (0)  استفاده شود.
8400798 – 8700092- 7900003
در کادر كلمه عبور  ابتدا شماره شناسنامه و بدون هيچ فاصله اي شماره ملي تايپ گردد
به صورت ذيل عمل گردد.
شماره شناسنامه 7884
كد ملي 0072723408
كلمه عبور: 78840072723408

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور