نحوه ورود به پروفايل:
در بخش كاربري ميباست كد 7 رقمي عضويت اعضا وارد گردد. اگر كد عضويت شما كمتر از 7 رقم ميباشد به طريق ذيل عمل گردد.
84798 – 8792 -   793
ما بين دو رقم اول از سمت چپ و بقيه ارقام از عدد  (0)  استفاده شود.
8400798 – 8700092- 7900003
در کادر كلمه عبور  ابتدا شماره شناسنامه و بدون هيچ فاصله اي شماره ملي تايپ گردد
به صورت ذيل عمل گردد.
شماره شناسنامه 7884
كد ملي 0072723408
كلمه عبور: 78840072723408

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور

مشاهده اخبار

عنوان خبر : دومين جلسه از سري جلسات "وقتي از بازار هنر حرف مي زنيم" برگزار شد

شرح خبر :

کميته پژوهش و انتشارات دومين جلسه از سري جلسات "وقتي از بازار هنر حرف مي زنيم" را برگزار کرد.

🔵سرفصل هاي اين جلسه: بازار همگاني، بازار پُرمايه و منطق بازار هنر بود.

🔴مدرس اين دوره سه جلسه اي دکتر حميد شش جواني است.‌

🔵تاريخ و محل برگزاري جلسه بعدي به زودي اعلام مي شود.

گزارش تصويري اين جلسه را ببينيم.نوع خبر : اخبار داخلي

تاريخ خبر : 1396/08/15

مرتبط با کميته : کميته انتشارات و پژوهش


ليست كلي اخبار

نحوه ورود به پروفايل:
در بخش كاربري ميباست كد 7 رقمي عضويت اعضا وارد گردد. اگر كد عضويت شما كمتر از 7 رقم ميباشد به طريق ذيل عمل گردد.
84798 – 8792 -   793
ما بين دو رقم اول از سمت چپ و بقيه ارقام از عدد  (0)  استفاده شود.
8400798 – 8700092- 7900003
در کادر كلمه عبور  ابتدا شماره شناسنامه و بدون هيچ فاصله اي شماره ملي تايپ گردد
به صورت ذيل عمل گردد.
شماره شناسنامه 7884
كد ملي 0072723408
كلمه عبور: 78840072723408

نام کاربري:

(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام
فراموشي کلمه عبور